2020-07-06 10:35:06

Obavijest za maturante

Dragi maturanti, objava rezultata državne mature bit će 13.7.2020.

Ocjene završnog razreda treba potvrditi do 10.7.2020.

Rok za prigovore traje od objave rezultata do 15.7.2020. do 12:00. 
Prigovor na ocjenu predaje se Školskom ispitnom povjerenstvu u školi na posebnom obrascu, ako tko ima prigovor javite se ispitnoj koordinatorici preko platforme Teams.

Objava konačnih rezultata bit će 20.7.2020.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature bit će 22.7.2020. od 9:00 do 10:00 u knjižnice škole.

Rok za prijavu jesenskog ispitnog roka: 20.7.2020. - 31.7.2020.


Strukovna škola Gospić