2020-04-06 09:48:06

PRAVILA PONAŠANJA U VIRTUALNIM UČIONICAMA

Drage učenice i učenici!

Ovim putem sve pozivamo na pristojno, primjereno ponašanje te virtualni bon-ton

Na temelju preporuke  Ministarstva znanosti i obrazovanja od ponedjeljka 16. 03. 2020. i u našoj školi je započelo održavanje nastave na daljinu. Nakon priprema i organizacije virtualnih učionica (ponedjeljak i utorak) od srijede 18. 3. 2020. krenulo se u potpunosti s održavanjem nastave na daljinu. To znači da su ravnatelj, nastavnici, stručni suradnici i učenici započeli s komunikacijom unutar virtualnih zbornica i virtualnih razreda. Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanje svi učenici i djelatnici škole koji sudjeluju u provedbi nastave na daljinu su se aktivirali na sljedećim platformama: www.office365.skole.hr (za Office 365 i aplikaciju Microsoft Teams) i www.aktivacija.skole.hr (za Google G suite for education i aplikaciju Google Classroom). Na obadvije platforme se prijavljuje svojim aai@edu korisničkim oznakama i lozinkama (ime.prezime@skole.hr).

Budući da smo svi zatečeni ovom iznimnom situacijom molimo učenike i roditelje za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedno iz svega izvukli najviše i najbolje što možemo u danom trenutku. Virtualno okruženje iziskuje dodatne izazove za sve nas, a prije svega nužno je uspostaviti primjerenu i učinkovitu komunikaciju zasnovanu na međusobnom poštovanju, primjerenom rječniku, uvažavanju različitosti i nepostojanju bilo kojega oblika diskriminacije.

Kako bi svima bilo lakše i ugodnije izvršavati svoje zadatke i dužnosti potrebno je usuglasiti pravila kojih ćemo se obostrano pridržavati. Dakle, u virtualnoj učionici vrijede pravila koja inače vrijede i u našim stvarnim učionicama. Prisustvovanje nastavi na daljinu je obavezno, što znači da učenici trebaju redovito pohađati nastavu u virtualnim učionicama te izvršavati svoje zadatke.

Prilikom svakodnevnih izvršavanja vaših školskih obaveza u virtualnim učionicama nužno je da se pridržavate sljedećih pravila:

Školske obaveze/aktivnosti učenika

Redovita prisutnost u virtualnoj učionici – iako smo u virtualnim učionicama i dalje vrijedi obaveza opravdavanja izostanka iz virtualne učionice putem ispričnice od strane roditelja koju će uputiti razredniku (vašu prisutnost moguće je pratiti u sustavu učenja na daljinu). Svaka neaktivnost učenika koja traje dulje od 24 sata vodi se kao izostanak s nastave te ju je potrebno opravdati. Za neopravdane sate izriču se pedagoške mjere prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Uvažavanje postavljenih rokova. Svaka aktivnost u virtualnoj učionici se bilježi u rubrici Aktivnost. Razrednik će nakon svakog radnog dana provjeriti učeničku aktivnost u virtualnoj učionici. Redovito trebaš pratiti obavijesti i upute koje ti šalju razrednici i/ili nastavnici.

 

Komunikacija između učenika te  učenika i nastavnika

 

 Svi neprimjereni sadržaji, vrijeđanje i nasilje su najstrože zabranjeni te će zbog toga učeniku biti izrečena odgovarajuća pedagoška mjera. Unutar virtualne učionice objavljujte isključivo samo one sadržaje koji su vezani uz nastavu i koje od vas traže nastavnici. Datoteke služe za razmjenu nastavnih materijala u tekstualnom ili multimedijskom obliku. Svaki nastavnik će odrediti pravila za organizaciju datoteka, a svi se učenici tih pravila moraju pridržavati. Ne pokrećite međusobnu komunikaciju (dopisivanje) unutar virtualne učionice, osim ako vas na to nisu uputili nastavnici ili imate nejasnoća vezanih uz nastavu. Svi zadaci (npr. domaće zadaće) koje objavljujete trebaju biti isključivo rezultat vašeg rada, a ne prepisani i/ili preuzeti s Interneta.

 Chat/ čavrljanje

Čavrljanje (chat) između učenika u virtualnoj učionici se ne preporuča, a ako postoji, ne smije sadržavati neprimjerene sadržaje, vrijeđanje i nasilje jer će u tom slučaju učeniku biti izrečena odgovarajuća pedagoška mjera.

 

Molimo vas da pažljivo pročitate navedena pravila te da ih se i pridržavate. Imajte na umu da će svaki oblik neprimjerene komunikacije i/ili ponašanja biti zabilježen te će za posljedicu imati postupanje u skladu s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Isto tako, nadamo se da neće biti potrebe za izricanjem pedagoških mjera jer vjerujemo u vas da ste odgovorni mladi ljudi koji su svjesni okolnosti. U skladu s tim maksimalno ćete se angažirati i poštivati pravila ponašanja u virtualnoj učionici, a svakim sadržajem kojeg postavite donijeti neku vrijednost drugima u razrednoj i školskoj zajednici.

Nadalje, skrećemo vam pažnju da redovito pratite obavijesti na stranici škole  gdje ćemo pravovremeno objavljivati sve potrebne informacije i  upute.  Za sve nejasnoće na koje budete nailazili u svom radu slobodno se  možete obratiti razredniku, nastavniku ili stručnom suradniku, naravno ovisno o problemu kojeg imate.

 

Svima želimo puno uspjeha u nastavi na daljinu i nadamo se da ćemo timskim radom ostvariti zajednički cilj – uspješan završetak i ove školske godine.

                                                                         

                                                                             Pedagoginja:

                                                                               Maja Rukavina, prof.

 

Napomena: iako se navedeni sadržaj prvenstveno odnosi na učenice i učenike pozivamo da ih pročitaju i roditelji/staratelji te potom razgovaraju o navedenim pravilima s djecom.            


Strukovna škola Gospić