preskoči na sadržaj

Strukovna škola Gospić

vijesti

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Autor: Administrator , 28. 10. 2021. 09:28

Šk. god. 2021./2022.

 

 

            Učenici Škole imaju organizirane izvannastavne aktivnosti na sljedeći način:

 • Školsko sportsko društvo Strukovne škole Gospić
 • Klub mladih tehničara
 • Novinarska grupa – školske digitalne novine
 • Literarno-recitatorska  grupa
 • Digitalne kompetencije
 • Poduzetnički klub

 

          Interes i aktivnosti temelje se prvenstveno na zanimanju učenika za navedene školske aktivnosti. Cilj je da se učenici dragovoljno uključe u rad kako bi zadovoljili svoje izražene potrebe za određenim aktivnostima.

 

 

 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

 

Školsko sportsko društvo Strukovne škole Gospić osniva Školski odbor Strukovne škole Gospić radi provođenja izvannastavnih školskih aktivnosti učenika te sudjelovanja u programima školskih sportskih saveza odnosno Hrvatskog školskog sportskog saveza. Poslovnikom o radu Školskog sportskog društva Strukovne škole Gospić uređuje se djelokrug i način rada ŠSD-a.

Voditelj  ŠSD je Tihana Valentić, prof., a u radu društva sudjeluje i profesorica Renata Bukovac.

Cilj ŠSD je uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne školske sportske aktivnosti.

Zadaće ŠSD  su sljedeće:

 • sustavno planirati, organizirati i provoditi sportske aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole,
 • poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,
 • poticati i promicati stručni rad u školskome sportu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici,
 • poticati etička i moralna načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, fair playa, tolerancije, nenasilja i kulture sporta.

Članovi ŠSD-a obavljaju sljedeće zadaće:

 -  redovito sudjeluju u školskim sportskim aktivnostima, sportskom vježbanju,  pripremama za natjecanja te samim školskim sportskim natjecanjima,

 -  predstavljaju Školu na natjecanjima u duhu fair-play igre i poštivanja protivnika,

     skrbe se o redovitom ispunjavanju obveza, stezi i odgovornosti za ekipu,

-   brinu se o inventaru i sportskoj opremi, posebno čuvaju sportske rekvizite i pomagala te brinu o opremi koja im je dana na korištenje.

ŠŠD  Strukovne škole Gospić ima ove stalne sekcije:

- nogomet- mladići

- odbojka - mladići-djevojke

-  rukomet - mladići

-  košarka – mladići – djevojke

- cross – mladići – djevojke

- stolni tenis – mladići – djevojke

-badminton – mladići i djevojke

 

 

STOLNI TENIS

 

CILJ

 • Poticanje zdravog načina života
 • Poticanje i promicanje športa
 • Poznavanje i primjenjivanje pravila sportskih igara
 • Poticanje fair play-a

NOSITELJI

 • Renata Bukovac, prof.
 • Učenici

ZADATCI

 • Sadržajno provođenje slobodnoga vremena
 • Procesima tjelesnog vježbanja razviti motorička znanja i dostignuća
 • Stvoriti stalnu naviku bavljenja sportom

SADRŽAJI

 • Tehničko taktički elementi stolnog  tenisa

METODE

 • Metoda usmenog izlaganja (opisivanje motoričkoga zadatka)
 • Metoda demonstracije (jasno pokazivanje motoričkoga gibanja)
 •  metodu postavljanja i rješavanja motoričkih zadaća (motorička gibanja izvoditi u različitim situacijama)
 • Situacijska metoda učenja

RESURSI

 • Reketi za stolni tenis, loptice i stol za stolni tenis

SREDSTVA

 • Financijska sredstva škole

VRIJEME ODRŽAVANJA

 • Tijekom godine

ISODI

 • Pripremiti učenike za natjecanje
 • Naučiti primijeniti  pravila stolnog  tenisa

VREDNOVANJE

 • Tijekom razrednih i  školskih natjecanja te županijskog i državnog

 

BADMINTON

 

CILJ

 • Poticanje zdravog načina života
 • Poticanje i promicanje športa
 • Poznavanje i primjenjivanje pravila sportskih igara
 • Poticanje fair play-a

NOSITELJI

 • Renata Bukovac, prof.
 • Učenici

ZADATCI

 • Sadržajno provođenje slobodnoga vremena
 • Procesima tjelesnog vježbanja razviti motorička znanja i dostignuća
 • Stvoriti stalnu naviku bavljenja sportom

SADRŽAJI

 • Tehničko taktički elementi badmintona

METODE

 • Metoda usmenog izlaganja (opisivanje motoričkoga zadatka)
 • Metoda demonstracije (jasno pokazivanje motoričkoga gibanja)
 •  metodu postavljanja i rješavanja motoričkih zadaća (motorička gibanja izvoditi u različitim situacijama)
 • Situacijska metoda učenja

 

 KLUB MLADIH TEHNIČARA

 

Mogu se uključiti svi učenici u opće sekcije ili u okviru struke - mentorski kroz izbornu nastavu.                                                            

Voditelj i-nositelji: Nastavnici tehničkih i prirodno-znanstvenih grupa predmeta i instruktori HZTK.      

Branko Rukavina, Slavko Viduka, Mirko Starčević, Dražen Bićanić i Josip Podnar .

KMT je u registru kod HZTK; osnovan odlukom Školskog odbora i Nastavničkog vijeća 1999.g.

Elektronička adresa: <SSGS1KMT@GMAIL.COM>

Razredi: od 2. polugodišta 1. razred  i 2.-4. razred tehničari za računalstvo

CILJEVI I ZADACI:        

-poticanje aktivnosti kluba mladih tehničara i učeničkog zadrugarstva;

 animacija svih učenika svih struka u školi za opće znanstveno-tehničke grupe;

-poticanje interesa za prirodoslovlje i tehniku u funkciji obrazovanja za tehničke struke i 

 proizvodne tehnologije; animacija za SŠ ( strukovno školstvo) već u osnovnim školama;

-edukacija: predavanja, seminari i drugi vidovi dopunskog usavršavanja;                                

-mentorski rad s pojedincima u projektima ili grupama u okviru izborne nastave;

-po vremenskim etapama osiguravati materijalnu i tehničku bazu (i putem ZTK);

-sudjelovaje na stručnim i znanstvenim skupovima, sajmovima i izložbama;

-upoznavanje o opasnostima tehnologije (štetni materijali koji nisu za uporabu-ekologija, ovisnosti o tehnologiji, ovisnosti o prividnom-virtualnom i oslobađanje-prevencija (od tehnoloških i virtualnih opasnosti, neionizirajuća zračenja. (električna E i magnetska polja H, radiovalovi ExB) i ionizirajuća (alfa, beta i gama zrake, te redgensko i kozmičko zračenje kao i EMP zrake)

-ljetna škola robotike i elektrotehnike  u NCTK Kraljevica, projekt HZTK (8-10 dana);

-sudjelovanje  na ljetnoj školi elektronike i radiotehnike (CTK Zvjezdano selo Mosor, VIII.);

-nakladništvo: objavljivanje stručnih radova, te informativnih materijala;

-održavanje postojećih aktivnosti znanstveno-tehničke kulture i poticanje novih; 

-zaštita kulturne baštine od katastrofa; zaštita životnog okoliša u Lici;

-poticati i razvijati učenike na istraživački rad, kreativnost , samoinicijativnost, kritičnost prema vlastitom radu, ustrajnosti i upornost pri radu za primjenu, te navike za cjeloživotno usavršavanje.

 

SADRŽAJI –AKTIVNOSTI (teme):

1. ELEKTRONIKA I RADIOTEHNIKA (projektiranje sklopova; samogradnja uređaja)                                                                        

2A.RADIOAMATERIZAM (telekomunikacije; radio-operatika PMR 446 Mhz; radionavigacija; tečaj P-razred operatike); 

2B. Elektromagnetske aktivnosti sunca; suradnja zvjezdarnice (AAD Rijeka, AD Korenica, CTK Zvjezdano selo “Mosor“)                   

3. OTVORENO RAČUNARSTVO; otvoreni kod-open source i slobodni softver; UNIX-olike zbirke (Mint 18 i dr.)                 

3A. PROGRAMIRANJE (PHP, JAVA, C, GNU-LINUX Open-Code ); vidi: Uredba Vlade RH 6/2006                                                                

3B.AV-KOMUNIKACIJE                                                                                                                                                     4.INOVATORSTVO – SOLARNI AUTOMOBIL (Nove tehnologije s obnovljivim izvorima energije, nastavak rada)                                                                

5.OPĆE MAKETARSTVO (nepokretne makete); uključuje MODELARSTVO  (pokretni umanjeni modeli)               

6A. AUTOMATIKA-ROBOTIKA (mjerenja DMU; manipulatori i roboti; obnovljivi izvori energije);

6B. STROJARSTVO (hidraulika i pneumatika; finomehanička tehnika );

7. ASTRONOMIJA; teleskop reflektor-promatranje neba noću; virtualni planetarij                                                                                                                8. UČENIČKA ZADRUGA – tradicijske i ekološke grupe aktivnosti

 

Programi KMT i UZ izvode se mentorski, uz RV i izborne sadržaje, grupe ili sekcije u suradnji s ZTK GS, ZTK LSŽ, HZTK i nacionalnim savezima ZTK.

Mentorski rad u okviru izborne nastave tehničkih struka, planiran rasporedom sati (sredina tjedna);

Posjete pogonima: hidroelektrane (Lešće-2), vjetroelektrane (Gračac, Senj), proizvodnja pogon peleta.

METODE: Frontalni rad, grupni rad i individualni; praktikumi-laboratoriji –specijalizirane radionice.

RESURSI: Učionice, praktikumi i radionice škole,  javni prostori i prostori za tehničku kulturu                   

Vrijeme: tijekom školske godine, 1-2 sati svaki drugi tjedan popodne (načelno utorak-srijeda-četvrtak)

 

 

 

 

 NOVINARSKA GRUPA- ŠKOLSKE DIGITALNE NOVINE

Cilj:

- pokrenuti školske digitalne novine

- razviti i njegovati ljubav prema pozitivnim medijskim sadržajima i pozitivnim medijskim pričama,

 potaknuti učenike da se i sami aktivno uključe u  stvaranje pozitivnih medijskih sadržaja, potaknuti izradu školskih digitalnih novina

AktivnostI:

- Napisati izvješće o svim školskim uspjesima učenika u školi (pohvale u školi, izvrsne ocjene, sudjelovanje na natjecanjima i školskim aktivnostima).

 

- Napisati izvješće o svim izvanškolskim uspjesima učenika u školi (sudjelovanje u sportskim, glazbenim ili jezičnim aktivnostima).

 

- Osmisliti i napraviti intervju s učenikom iz škole koji se u ovoj školskoj godini osobito istaknuo sudjelovanjem na natjecanju, brojem pročitanih knjiga, pomaganjem drugima itd.

 

-Napisati prikaz omiljene knjige koju su pročitali u ovoj školskoj godini,  preporučiti knjigu drugim učenicima u razredu i objasniti zašto bi bilo dobro da ju pročitaju.

 

-Napisati prikaz omiljenog filma koji su pogledali u ovoj školskoj godini.

 

-Napraviti oglas za pozitivne sadržaje (knjige, edukativne videoigre, časopise itd.)

 

- Napisati  informacije o osobama koje su sudjelovale u stvaranju školskog lista, odabrati fotografije vezane uz list

 

- Aktivno izvještavati o događajima vezanim za Strukovnu školu Gospić, Učenički dom i događanja u lokalnoj zajednici u kojoj sudjeluju učenici škole

 

ciljana skupina: odabrani učenici

nositelji aktivnosti: aktiv hrvatskog jezika- Mirna Kolak, prof. i Marjana Kolak, prof.

vremenik aktivnosti: rujan 2021.-lipanj 2022.

 

 

 

LITERARNO-RECITATORSKA GRUPA

 

Cilj i zadaci:

 • razvijanje osjećaja za lijepo;
 • zanimanje za očuvanje estetskih vrijednosti;
 • prepoznavanje i razvijanje sposobnosti pisanog izražavanja;
 • izražajno čitanje i krasnoslov;
 • poticanje učenika na kreativnost i aktivno usvajanje znanja;
 • osposobljavanje učenika za samostalan rad;
 • razvoj radnih navika;
 • bogaćenje opće kulture učenika;
 • razvijanje učeničke mašte, kreativnosti i originalnosti;
 • osposobiti učenike za primjenu različitih stilova i "tehnika" recitiranja;
 • razviti osobne sklonosti i sposobnosti za književnost i književno stvaralaštvo te interese za literarno i govorno prezentiranje književne umjetnosti

 

 • Namjena aktivnosti:
 • poticanje na stvaralaštvo
 • upoznavanje s dikcijom, akcentom, intonacijom, tempom
 • otkrivanje ljepote poezije
 • poticanje na čitanje
 • proširivanje znanja
 • poticanje na timski rad
 • očuvanje hrvatskog identiteta
 • obilježavanje značajnih nadnevaka, priredbe i sudjelovanje na natjecanjima (Lidrano i druga natjecanja koja propisuje Ministarstvo i druge organizacije)

 

Način realizacije:

 • upoznavanje učenika s ciljevima, zadacima i planom rada sekcije
 • čitanje i pisanje različitih književnih vrsta
 • vježbanje dikcije, pravilnog izgovora i naglašavanja riječi
 • tehnika disanja prilikom čitanja
 • ritmičnost i obojenost glasa
 • individualni rad
 • rad u parovima
 • grupni rad
 • obilježavanje značajnih nadnevaka:

Mjesec hrvatske knjige (15. listopada- 15. studenoga) Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Božić, Dan zaljubljenih, Dani hrvatskog jezika  (11.-17. ožujka ), Lidrano, Međunarodni dan žena, Uskrs, Dan Škole...

Nositelji aktivnosti (voditelji): ciljana skupina – učenici od I.o IV. razreda, Mirna Kolak, prof.

    Vremenik aktivnosti: rujan 2021. – lipanj 2022., najmanje 1 sat tjedno (35 sati godišnje)

 

 

 

 DIGITALNE  KOMPETENCIJE

 

Naziv aktivnosti: Grupa digitalne kompetencije.

 

Osnovna namjena: grupa digitalne kompetencije kao oblik rada za darovite učenike koji se uključuju na natjecanje iz osnova informatike i digitalnih kompetencija u četverogodišnjem obrazovanju.

 

Ciljevi:- proširivanje i produbljivanje znanja dodatnim sadržajima,

-   pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima,

- razvijanje sposobnosti primjene logičkog mišljenja u rješavanju problemskih    zadataka.

 

Način realizacije:- grupni i individualizirani rad koristeći različite metode (objašnjavanje, rješavanje zadataka, izvođenje potrebnih vježbi na računalu).

 

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja:- sudjelovanje na natjecanjima.

 

Metode:  Verbalne, vizualne i praktični rad

Nositelj: Josip Podnar, mag.ing.el

Sredstva: redovna sredstva škole

Vrijeme: od listopada do veljače

 

 

 

 

 PODUZETNIČKI KLUB

 

Cilj: Pružiti stručnu i savjetodavnu pomoć učenicima koji žele pokrenuti vlastite poduzetničke pothvate s ciljem osposobljavanja za poduzetništvo i samozapošljavanje kroz aktivnosti stjecanja vještina, znanja i informiranja uz primjenu stečenih znanja na mobilnosti.

Zadaci:

 • Identificirati načine i metode dolaska do poslovne ideje
 • Pružiti temeljne informacije nužne za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Usporediti pokretanje poduzetničkog pothvata s obzirom na različite pravne oblike osnivanja
 • Analizirati poslovne funkcije poslovne organizacije
 • Osposobiti učenika da samostalno odabere pravni oblik poslovanja za realizaciju vlastitog poduzetničkog pothvata
 • Izraditi vlastiti poslovni plan
 • Samostalno odabrati optimalne izvore financiranja

Sadržaj:

 • Poduzetništvo na djelu
 • Pravni oblici poduzetničkog pothvata
 • Poslovne funkcije

Državna potpora i poticaji razvoja malog poduzetništva

 • Planiranje poslovanja
 • Ulaganje u poduzetnički pothvat
 • Financiranje poduzetničkim pothvatom
 • Upravljanje poduzetničkim pothvatom

Metode: verbalne metode (metode usmenog izlaganja i dijaloška metoda), metoda demonstracije, tekstualno-ilustrativna metoda.

Nositelji: Ivana Brajković, Ivana Brozičević, Ivana Došen, Mirela Jergović, Ivana Delač Krpan, Višnja Delač Paripović i Barbara Tomljenović Jurković

Resursi: učionica, računalo s projektorom, literatura

Sredstva: redovna sredstva škole

Vrijeme: tijekom školske godine

Vrednovanje: broj učenika koji su samostalno pokrenuli vlastiti poduzetnički pothvata

 

 

 

 

 [više]

 Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strukovna škola Gospić / Budačka 24, HR-53000 Gospić / www.ss-strukovna-gospic.skole.hr / ured@ss-strukovna-gospic.skole.hr
preskoči na navigaciju